Podemos realizar certos traballos de talla en 3D. Para isto precísase un deseño 3D dixital.

A complexidade e precisión dese deseño dependerá do tamaño da fresa utilizada.
Pódense realizar tallas sobre un único plano.

Interesante para a realización de baixorrelevos ou a reconstrución de tallas en restauración.

Coa axuda dun escáner 3D este tipo de traballos aumenta exponencialmente as súas posibilidades.