Mediante o uso de fresas en “V” pódense realizar traballos de gravado sobre diferentes materiais a partir de debuxos ou fotos.

O trazo pode ser realizado en ángulo ou en cruz.